Solució

Una de les solucions per aturar la violència de gènere en el futbol és fer equips mixtes.

Aleshores, fer que els nois jugin amb les noies en els diferents esports en els que es requereixen un o més equips.

Per aturar el masclisme en els treballs i empreses, és que en tots els oficis pugin participar tan homes com dones.

Hem de deixar clar que no és correcte que cap esport ni cap ofici es consideri mes d’homes que de dones o a la inversa

Desplaçat dalt de tot